Van arm naar rijk: wie gaat dat betalen?

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 25 februari 2016

Nederland bouwt de toevoer van aardgas naar België geleidelijk af om tegen 2030 volledig te stoppen. België zal dan enkel nog hoogcalorisch aardgas uit andere landen invoeren. Om de bevoorradingszekerheid te vrijwaren staan grote aanpassingen aan het aardgasnet op stapel. De netten die nu het laagcalorisch aardgas uit Nederland verdelen moeten allemaal omgebouwd worden naar netten voor hoogcalorisch gas. En ook de aangesloten woningen en bedrijven moeten hiervoor klaar zijn. De vraag hoe dat gefinancierd moet worden, leeft.

België voert twee soorten aardgas in: hoogcalorisch, zeg maar energierijk aardgas uit onder meer Noorwegen, Rusland en Qatar, en laagcalorisch (energiearm) aardgas uit Nederland. Dat laagcalorisch aardgas wordt verdeeld in een groot deel van Antwerpen en Brabant, het noordwesten van Limburg en een deel van Henegouwen. In de rest van België is er al hoogcalorisch aardgas. Uiterlijk in 2030 draait Nederland de gaskraan naar België dicht. De volgende jaren wordt daarom het laagcalorisch aardgasnet stelselmatig omgebouwd tot een net voor hoogcalorisch aardgas. Zowel op transport- als op distributieniveau. De planning hiervoor is klaar. Een immens werk dat heel wat tijd en middelen vraagt. In België gaat het immers om meer dan 900 000 klanten. Afhankelijk van de situatie moeten technici ofwel bij de klanten de drukregelaar vervangen, ofwel in de ontvangststations de druk verlagen. De kosten voor zo’n ombouw zijn aanzienlijk. Omdat de bevoorradingszekerheid een federale bevoegdheid is, zou ik graag zien dat er een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten tussen de federale overheid en de gewesten waarin afspraken worden gemaakt over de financiering van de kosten die deze gigantische ombouw met zich meebrengt. Ze kunnen het best gefinancierd worden vanuit een nationaal fonds. Dat is in het verleden ook gebeurd bij de ombouw van stadsgas naar aardgas. Als dat niet op federaal niveau kan, komt er best een oplossing waarin alle aardgasgebruikers over heel Vlaanderen solidair bijdragen. Want of je nu arm of rijk gas krijgt, een keuze is dat nooit geweest.

Herbekijk hier mijn interview op Kanaal Z.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>