Publieke wifi is beter in handen van de steden en gemeenten

Nog dit najaar start Infrax in 6 Vlaamse steden en gemeenten een proefproject ‘Public Wi-fi’. We hebben goede redenen om deze dienstverlening aan onze gemeenten aan te bieden. We hebben er de basisinfrastructuur voor. Maar belangrijker nog: we zijn ervan overtuigd dat wanneer Public Wi-fi op drukbezochte plaatsen, winkelstraten en pleinen geïnstalleerd wordt, de gemeente daar een belangrijke rol in moet hebben.

Waarom een capaciteitstarief een betere weerspiegeling zou zijn van kosten distributienetbeheer

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 19 oktober 2015

De Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) onderzoekt samen met alle betrokken marktpartijen hoe we op een betere manier de kosten voor het beheer van de distributienetten kunnen aanrekenen. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een capaciteitstarief dat gebaseerd zal zijn op het geïnstalleerd vermogen en niet langer op de hoeveelheid energie die je verbruikt. Infrax is al jaren pleitbezorger van een sociaal gecorrigeerd capaciteitstarief. Onze buurlanden Nederland en Frankrijk werken er al geruime tijd mee en zijn dus een goed voorbeeld.

Samen op weg naar een duurzame toekomst

Ik las een paar dagen geleden in de krant dat wij met zijn allen zeer goed beseffen dat we niet goed omgaan met ons leefmilieu. Als CEO van een bedrijf dat ‘duurzaamheid’ in de genen heeft, doet het mij pijn om dat te lezen. Zelfs al weet ik dat de journalist het grotendeels bij het rechte eind heeft. Het tempo waarin we onze aarde uitputten is veel te hoog, en ondanks de vele initiatieven, zijn de globale resultaten nog steeds niet hoopgevend voor de generaties die na ons komen. De diagnose is gesteld, de behandeling is bezig, maar de inspanningen die we doen, volstaan niet. Wat doen we eraan?

Duurzame mobiliteit

“Zou ik nu al een auto op aardgas kopen, Frank?”, vroeg laatst één van mijn goeie kennissen. “Ik moet dringend een andere wagen aanschaffen, maar ik twijfel of het niet te vroeg is.” Dat was niet wat je noemt een moeilijke vraag. Niet omdat ik toevallig CEO ben van een bedrijf waar aardgasdistributie één van Lees meer »

Investeren in riolering vereist een bredere aanpak

Onderwerpen: Riolering

Gepost op: 01 juni 2015

Om de Europese doelstellingen voor 2027 te halen moet er nog flink gegraven en aangelegd worden. Willen we blijven beschikken over voldoende helder water, willen we onze stromen en rivieren zuiveren, en willen we wateroverlast vermijden dan moet er geïnvesteerd worden in afwatering en riolering. Rioolnetbeheer is zonder twijfel een activiteit met toekomst.

Voor fraude komt de zon niet op

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 08 mei 2015

De enorme mediabelangstelling voor de klacht die we bij het parket van Hasselt neergelegd hebben over fraude met zonnepanelen overtrof onze verwachtingen. Natuurlijk gingen we er wel van uit dat de media dit nieuws zouden oppikken. Het parket heeft trouwens zelf afgelopen woensdag een persbericht hierover verspreid. Maar wat ik vooral niet verwachtte – maar Lees meer »

Interview KanaalZ over uitrol slimme meter

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 18 maart 2015

Binnenkort beslist de Vlaamse regering hoe de verdere uitrol van de slimme meter bij ons zal verlopen. In een interview met KanaalZ leg ik uit waarom dat best geleidelijk gebeurt en de standaard slimme meter de voorkeur geniet.    

Positieve focus

Onlangs was Arnoud Raskin van Streetwize gastspreker bij Infrax. Een bijzondere man. Arnoud is de stichter en bezieler van Mobile School, een Belgische organisatie die met mobiele scholen overal ter wereld straatkinderen helpt om opportuniteiten in hun eigen leven te ontdekken. Met Streetwize vertaalt hij deze vaardigheden van de straat naar trainingen voor bedrijven met Lees meer »

Slimme keuzes maken

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 03 februari 2015

Stem je – net als ik – af en toe nog eens af op de Nederlandse publieke omroep? Dan heb je zeker al de informatieve tv-spots opgemerkt waarin wordt aangekondigd dat de netbeheerders er tussen nu en 2020 alle traditionele elektriciteitsmeters gaan vervangen door hun slimme broertje. Ook Vlaanderen moet binnenkort beslissen hoe de verdere Lees meer »

Perceptie versus feiten

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 19 december 2014

‘Distributienettarieven dalen voor klanten van Infrax’. Het zou de kop kunnen zijn van een krantenartikel. En wat zou ik graag een persbericht in die zin willen verspreiden. Terwijl onze kosten voor de uitbating van onze netten – ondanks de inflatie – jaar na jaar dalen, moeten we toegeven dat de elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld gezin Lees meer »