Onderwerpen: Energie

Jaaroverzicht

Als ik dit schrijf is de laatste werkweek van het jaar aangebroken. Tussen Kerst en Nieuwjaar nemen de meeste collega’s – u wellicht ook – een paar dagen vrij om met familie en vrienden samen te zijn en lekker te tafelen. Die laatste dagen van het werkjaar voelen altijd wat vreemd. Enerzijds willen we met Lees meer »

Trots

Ik geef het toe, het is een hele tijd geleden dat ik nog iets nieuws op deze blog heb geplaatst. Niet dat ik geen inspiratie had of dat er niets te vertellen viel. Het zijn gewoon erg drukke maanden geweest.
Dat had zeker ook te maken met de ruime media-aandacht voor alles wat ‘intercommunaal’ heet. Stevige discussies onder politici en grote krantenkoppen over mandaten en vergoedingen, je hebt het zeker meegelezen.
Ik heb het debat geboeid gevolgd, af en toe hebben we er als Infrax ook aan deelgenomen. Wat kan ik zeggen… Gaat alles in onze sector perfect? Absoluut niet. Kunnen er zaken beter? Zeker wel. De beslissingen over hoe we in de toekomst bestuurd moeten worden zijn ondertussen genomen en worden nageleefd. Zoals we altijd de geldende regels hebben gerespecteerd.

Murphy (z)onder stroom

Vorige week deed zich een ernstige elektriciteitspanne voor in Limburg waarbij meerdere gemeenten getroffen werden. Een aannemer stuurde de arm van zijn hijskraan net iets te dicht bij een hoogspanningsleiding van Elia. Gevolg: vlamboog, een afgeknakte hoogspanningskabel en enkele duizenden van onze klanten – particulieren en bedrijven – zonder stroom. En Murphy stond deze keer serieus onder stroom, want alsof dat nog niet volstond, ondervond de beheerder van het hoogspanningsnet ook nog een technische storing op de tweede toevoerlijn waardoor het euvel niet snel verholpen kon worden.

10 jaar Infrax, een nieuw tijdperk breekt aan

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 08 juli 2016

Onlangs hebben we bij Infrax onze tiende verjaardag gevierd tijdens een familiedag voor alle collega’s en hun gezin. De meeste collega’s werken al vele jaren langer bij één van de partnerbedrijven in Infrax. Op 7 juli is onze hechte samenwerking 10 jaar oud. En tegelijk staan we voor een nieuw tijdperk in onze geschiedenis.

Energiearmoede blijven bestrijden met de juiste middelen

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 19 mei 2016

Elektriciteit en verwarming zijn menselijke basisbehoeften. De wetgeving voorziet daarom in een aantal sociale maatregelen. Zo kan je niet zomaar afgesloten worden van elektriciteit en/of aardgas. Een gezin dat door betalingsmoeilijkheden toch wordt opgezegd door zijn energieleverancier en geen nieuwe vindt, wordt automatisch klant bij zijn netbeheerder. Wij treden dan op als sociale leverancier tot Lees meer »

Van arm naar rijk: wie gaat dat betalen?

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 25 februari 2016

Nederland bouwt de toevoer van aardgas naar België geleidelijk af om tegen 2030 volledig te stoppen. België zal dan enkel nog hoogcalorisch aardgas uit andere landen invoeren. Om de bevoorradingszekerheid te vrijwaren staan grote aanpassingen aan het aardgasnet op stapel. De netten die nu het laagcalorisch aardgas uit Nederland verdelen moeten allemaal omgebouwd worden naar netten voor hoogcalorisch gas. En ook de aangesloten woningen en bedrijven moeten hiervoor klaar zijn. De vraag hoe dat gefinancierd moet worden, leeft.

Waarom een capaciteitstarief een betere weerspiegeling zou zijn van kosten distributienetbeheer

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 19 oktober 2015

De Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) onderzoekt samen met alle betrokken marktpartijen hoe we op een betere manier de kosten voor het beheer van de distributienetten kunnen aanrekenen. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een capaciteitstarief dat gebaseerd zal zijn op het geïnstalleerd vermogen en niet langer op de hoeveelheid energie die je verbruikt. Infrax is al jaren pleitbezorger van een sociaal gecorrigeerd capaciteitstarief. Onze buurlanden Nederland en Frankrijk werken er al geruime tijd mee en zijn dus een goed voorbeeld.

Voor fraude komt de zon niet op

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 08 mei 2015

De enorme mediabelangstelling voor de klacht die we bij het parket van Hasselt neergelegd hebben over fraude met zonnepanelen overtrof onze verwachtingen. Natuurlijk gingen we er wel van uit dat de media dit nieuws zouden oppikken. Het parket heeft trouwens zelf afgelopen woensdag een persbericht hierover verspreid. Maar wat ik vooral niet verwachtte – maar Lees meer »

Interview KanaalZ over uitrol slimme meter

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 18 maart 2015

Binnenkort beslist de Vlaamse regering hoe de verdere uitrol van de slimme meter bij ons zal verlopen. In een interview met KanaalZ leg ik uit waarom dat best geleidelijk gebeurt en de standaard slimme meter de voorkeur geniet.    

Slimme keuzes maken

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 03 februari 2015

Stem je – net als ik – af en toe nog eens af op de Nederlandse publieke omroep? Dan heb je zeker al de informatieve tv-spots opgemerkt waarin wordt aangekondigd dat de netbeheerders er tussen nu en 2020 alle traditionele elektriciteitsmeters gaan vervangen door hun slimme broertje. Ook Vlaanderen moet binnenkort beslissen hoe de verdere Lees meer »