Jaaroverzicht

Als ik dit schrijf is de laatste werkweek van het jaar aangebroken. Tussen Kerst en Nieuwjaar nemen de meeste collega’s – u wellicht ook – een paar dagen vrij om met familie en vrienden samen te zijn en lekker te tafelen. Die laatste dagen van het werkjaar voelen altijd wat vreemd. Enerzijds willen we met Lees meer »

Trots

Ik geef het toe, het is een hele tijd geleden dat ik nog iets nieuws op deze blog heb geplaatst. Niet dat ik geen inspiratie had of dat er niets te vertellen viel. Het zijn gewoon erg drukke maanden geweest.
Dat had zeker ook te maken met de ruime media-aandacht voor alles wat ‘intercommunaal’ heet. Stevige discussies onder politici en grote krantenkoppen over mandaten en vergoedingen, je hebt het zeker meegelezen.
Ik heb het debat geboeid gevolgd, af en toe hebben we er als Infrax ook aan deelgenomen. Wat kan ik zeggen… Gaat alles in onze sector perfect? Absoluut niet. Kunnen er zaken beter? Zeker wel. De beslissingen over hoe we in de toekomst bestuurd moeten worden zijn ondertussen genomen en worden nageleefd. Zoals we altijd de geldende regels hebben gerespecteerd.

Mijn Infrax: klantvriendelijkheid 2.0

Bij Infrax hebben we sinds kort een gloednieuwe online-toepassing waarmee we onze klantgerichtheid naar een nog hoger niveau tillen: ‘Mijn Infrax’. Via dit portaal kunnen onze klanten online met ons communiceren over hun aansluiting, over premies en groenestroomcertificaten. En we zijn daarin écht heel ver gegaan. Als belangrijkste voorbeeld: het toch wel vrij complexe proces dat de klant vroeger moest doorlopen als hij een aansluiting voor elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie of riolering wenste – met heel wat papierwerk, nodige goedkeuringen en vaak ook voorafgaande werfbezoeken – is nu omgevormd tot een begrijpelijk en logisch stappenplan dat de klant in de meeste gevallen volledig zelfstandig online kan afhandelen volgens het principe van de ‘One Stop Shop’.

We zoeken nog een passende naam

Onderwerpen: Interessant

Gepost op: 22 september 2016

We zoeken bij Eandis en Infrax nog naar een naam voor ons nieuw bedrijf. Die is liefst eenvoudig te onthouden en uit te spreken, maar hij moet zeker ook passen bij een technologisch bedrijf dat zich voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst. Er mag dus wat gezonde ambitie in weerklinken. We richten over enkele weken een gemeenschappelijk filiaal op. “Eanfrax” hoor ik her en der wel eens bij wijze van grap voorstellen. Maar dat zou een foute naamkeuze zijn. De samentrekking van de namen van de beide partners wekt immers de indruk dat we onze huidige bedrijven willen fuseren. Dat is niet aan de orde. We gaan voor bepaalde delen samenwerken, maar we behouden wel elk onze identiteit.

Murphy (z)onder stroom

Vorige week deed zich een ernstige elektriciteitspanne voor in Limburg waarbij meerdere gemeenten getroffen werden. Een aannemer stuurde de arm van zijn hijskraan net iets te dicht bij een hoogspanningsleiding van Elia. Gevolg: vlamboog, een afgeknakte hoogspanningskabel en enkele duizenden van onze klanten – particulieren en bedrijven – zonder stroom. En Murphy stond deze keer serieus onder stroom, want alsof dat nog niet volstond, ondervond de beheerder van het hoogspanningsnet ook nog een technische storing op de tweede toevoerlijn waardoor het euvel niet snel verholpen kon worden.

10 jaar Infrax, een nieuw tijdperk breekt aan

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 08 juli 2016

Onlangs hebben we bij Infrax onze tiende verjaardag gevierd tijdens een familiedag voor alle collega’s en hun gezin. De meeste collega’s werken al vele jaren langer bij één van de partnerbedrijven in Infrax. Op 7 juli is onze hechte samenwerking 10 jaar oud. En tegelijk staan we voor een nieuw tijdperk in onze geschiedenis.

Energiearmoede blijven bestrijden met de juiste middelen

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 19 mei 2016

Elektriciteit en verwarming zijn menselijke basisbehoeften. De wetgeving voorziet daarom in een aantal sociale maatregelen. Zo kan je niet zomaar afgesloten worden van elektriciteit en/of aardgas. Een gezin dat door betalingsmoeilijkheden toch wordt opgezegd door zijn energieleverancier en geen nieuwe vindt, wordt automatisch klant bij zijn netbeheerder. Wij treden dan op als sociale leverancier tot Lees meer »

De gemeente Infrax

De voorbije weken heeft Infrax alle gemeenten-vennoten samengebracht op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Dit om hen te informeren over de thema’s die actueel zijn in ons bedrijf en onze sector. Tegelijk heb ik hen ook onze strategie toegelicht. De gemeenten staan hierin zeer centraal. Infrax is immers niet alleen een netbedrijf dat nutsleidingen aanlegt, onderhoudt Lees meer »

Van arm naar rijk: wie gaat dat betalen?

Onderwerpen: Energie

Gepost op: 25 februari 2016

Nederland bouwt de toevoer van aardgas naar België geleidelijk af om tegen 2030 volledig te stoppen. België zal dan enkel nog hoogcalorisch aardgas uit andere landen invoeren. Om de bevoorradingszekerheid te vrijwaren staan grote aanpassingen aan het aardgasnet op stapel. De netten die nu het laagcalorisch aardgas uit Nederland verdelen moeten allemaal omgebouwd worden naar netten voor hoogcalorisch gas. En ook de aangesloten woningen en bedrijven moeten hiervoor klaar zijn. De vraag hoe dat gefinancierd moet worden, leeft.

Respect voor de voordenkers

In het kader van de optimalisatie van onze organisatie kijken we bij Infrax graag eens over de muur. Onze medewerkers bezoeken momenteel een aantal bedrijven, die een vergelijkbare visie hebben, met de bedoeling van mekaar te leren. Het gastbedrijf komt een tijdje nadien bij ons kijken hoe wij de zaken aanpakken. Ongeacht of het nu om kleine, middelgrote of grote bedrijven gaat, we steken altijd wat van mekaar op.